10 / 10
از 2 کاربر

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانها

شرکت زرین آب پایه ژرف با مهندسین و کادر فنی مجرب در زمینه طراحی،تولید، مشاوره ،نصب و راه اندازی و اجرای کلیه پروژه های مربوط به تصفیه خانه های آب و فاضلاب را می تواند با  اطمینان و بهترین کیفیت به انجام برساند .شرکت زرین آب پایه ژرف پروژه های بسیاری را در زمینه تصفیه فاضلاب بیمارستانی  انجام و به نحو مطلوب به  پایان رسانده است .

 

سوابق اجرایی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی بیمارستانی

ردیف

                                            شــــــــــــــــرح

        محل اجراء

  

1

طراحی ، ساخت واجراء  پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام

              ایلام  

2

طراحی ، ساخت واجراء پکیج  تصفیه فاضلاب بهداشتی بیمارستان اروند

             اهواز  

3

طراحی ، ساخت واجرا ء پکیج  تصفیه فاضلاب بهداشتی بیمارستان سینا

             اهواز

4

طراحی ، ساخت واجراء  پکیج  تصفیه فاضلاب بهداشتی بیمارستان الهادی

             اهواز

8

طراحی ، ساخت واجراء  پکیج  تصفیه فاضلاب بهداشتی بیمارستان شفاء

            اهواز

9

طراحی،ساخت و اجرا پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی بیمارستان فاطمه الزهرا

           اهواز

9

طراحی ، ساخت واجراء  پکیج  تصفیه فاضلاب بهداشتی بیمارستان ابوذر

           اهواز