9 / 10
از 38 کاربر

تصفیه فاضلاب

 

سیستم تصفیه فاضلاب 

شرکت زرین آب ژرف مشاور و طراح و سازنده انواع تجهیزات و دستگا های سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی میباشد .تصفیه فاضلاب فرآیندی است که طی آن آلاینده های مختلف از فاضلاب حذف می شودو میتوان آن را در محیط زیست دفع کرد و یا دوباره از آن استفاده نمود ویا برای آبیاری فضای سبزاستفاده کرد . آلاینده های فاضلاب را می توان حذف ، و یا تجزیه و یا تبدیل کرد .فاضلاب ها معمولا به دو بخش فاضلاب بهداشتی و فاضلاب صنعتی تقسیم میشوند .بنابر آنچه گفته شد ، میتوان به این نتیجه رسید که رها سازی فاضلابها به سفره های آبهای تحت الارضی ( از طریق چاه های جذبی ) و یا دفع آنها به بستر های آبهای سطحی (رود ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها ، تالابها و ... ) یکی از مهمترین و گرانبهاترین نیازهای جوامع را در معرض آلودگی قرار داده و بهداشت و سلامت انسانها را به مخاطره می افکند .تصفیه فاضلابها به سه طریق بیولوژیکی فیزیکی و شیمایی انجام می پذیرد . در برخی از فاضلابهای صنعتی ، ترکیبی از دو و یا سه روش فوق برای تصفیه نهایی فاضلاب طراحی و بمورد اجرا ء گذارده میشود . و در اغلب موارد به ویژه در فاضلابهای بهداشتی از سیستم های تصفیه بیولوژیکی و شیمیایی ( ضد عفونی نمودن ) استفاده می گردد .از ساده ترین تا پیشرفته ترین آنها را به این ترتیب می توان نام برد : سپتیک تانکها – آیمهوف تانکها –صافی چکنده –استخر های تثبیت ( یا لاگون های هضم بی هوازی ) – بیوفیلتر ها – بیودیسکها – راکتورهای هضم سریع و ... اما متداولترین شیوه ها برای فاضلابهای بهداشتی و غالب صنایع استفاده از روش هوادهی ممتد ( Extended Aeration) و بهره گیری از لجن فعال ( Activated Sludge) حاصل از سیستم میباشد. سیستم های هوادهی ممتد  با توجه به ظرفیتهای مورد نیاز به دو گونه طراحی و اجراء میگردد . اول : سیستم های یکپارچه (Package Systems) که به صورت فلزی ساخته شده و بخشهای مختلف فرآیند تصفیه کنندگی را در خود جای میدهند . این پکیج ها به لحاظ دشواریهای حمل و نقل و نصب ( از مبدا ساخت تا قصد بهره برداری ) معمولا در اندازه های محدود و برای ظرفیت های 10 متر مکعب تا 200 متر مکعب طراحی ساخته و تجهیز گردیده و مورد استفاده در مکان های مختلف قرار میگیرند . دوم : سیستم های منفک (Distinct Systems) این سیستم ها از زونهای مجزای بتن آرمه و با تجهیزات الکترومکانیکی و برای ظزفیتهای 300 الی 3000 متر مکعب و بالاتر طراحی و در اراضی وسیع به مورد اجراء گذارده میشوند . سیستمهای منفک و گسترده که معمولا برای شهر ها و شهرکهای بزرگ و صنایع کلان طراحی میگردند از قسمتهای مختلف تشکیل گردیده است .

روش های مختلف تصفیه فاضلاب  

فاضلابها در طول تاریخ زندگی انسان در کره زمین و مصرف نمودن آب ، همواره وجود داشته و غالبا نیز از طریق جذب سطحی ، به زیر سطح و یا بوسیله جویها به آبهای سطحی تخلیه می گردید ... این جریان محدود در یک سیکل طبیعی با تصفیه خود به خودی ( خود پالایشی ) تزاهم جدی زا در محیط زیست انسانها بوجود نمی آورد ... اما همچنانکه قبلا اشاره شد با ازدیاد جمعیت و توسعه شهر نشینی و پدید آمدن مراکز بزرگ صنعتی و جمعیتی که حجم بزرگی از فاضلابهای آلوده را در و سعتهای محدود جغرافیایی تولید نمودند و نیز با توجه به نقصان دائمی آبهای در دسترس و قابل استفاده انسان و پیامد های آلوده شدن سریع این منابع رفته رفته زنگ خزر به صدا در آمد و از اوائل قرن گذشته توجه محققان و کارشناسان به این مسئله جلب گردیده و با انجام آزمایش های متعدد و پایلوتهای مختلف به تکنیک تصفیه خود به خودی و چرخه زیستی باکتریها در طبیعت پی بردند ... بنابر این از آغاز پایه و مبنای سیستم های تصفیه فاضلاب بیولوژیکی ( که وجه غالب در پالایش این سیال میباشد ) بر آنچه در طبیعت به خودی خود و توسط باکتریهای فعال اتفاق می افتذ گذارده شد . فاضلابها سرشار از باکتریها، میکروارگانیسم ها و مواد آلی (ارگانیگ ) میباشند . مواد آلی موجود در فاضلاب لجن ، لجن فاضلاب را تشکیل داده و محیط مناسبی را تشکیل داده و محیط مناسبی را برای رشد میکرو ارگانیسم ها و حشرات و سایر آلایند ها پدید می آورند . باکتریهای موجود در فاضلابها ، نقش بطرگی را در هضم و تجزیه مواد آلی بعهده دارند . این باکتریهای های فعال به دو دسته تقسیم می شوند : باکتریهای هوازی ( Aerobic) که برای ادامه حیات خود نیازمند اکسیژن هستند و باکتری های بی هوازی (Anaerobic) که در چرخه زیستی خود از اکسیژن بی نیازند . هر دو دسته از باکتری های یاد شده می توانند در دوره زیستی خود در معرض اکسیژن محلول ( باکتریهای هوازی ) و به دور از اکسیژن ( باکتری های بی هوازی ) با تجزیه موا آلی موجود در فاضلابها این مواد مزاحم و حجیم شوند را بزدایند.

واحد های تصفیه فاضلاب

 واحد های تصفیه فاضلاب در آعاز بسیار ابتدایی بوده و همانند هر مصنوع و ساخته فکر و دست انسان رفته رفته سیر تحول خود را طی نموده و به سیستم های متکامل رسیده است ... بطوریکه هم اکنون در برخی از کشور های پیشرفته ودر مناطق خشک و کم آب ، با استفاده از سیستم های نوین فاضلابها را مورد پالایش قرار داده و پسابهای حاصله را مجددا به سیکل مصرف هدایت مینمایند و بدین ترتیب از منابع محدود آبی حفاظت میگردد .

معیار های سنجش آلودگی فاضلابها : از آنجا که برای سنجش هر کمیتی (مثل : وزن، دما ، سرعت، نور و... ) ملاک و معیارهایی مورد نیاز است جهت اندازه گیری میزان آلودگی فاضلابها نیز، از واحد BOD( Biological Oxygen Demand) استفاده میشود . نقطه پیک این نیاز در پنج روز اول نمونه برداری در انکوباتور در محیط تاریک و شرایط آزمایشگاهی و در دمای معین بدست می آید ...این رقم بهمراه سایر پارامتر ها –که توسط آزمایشگاه ذیصلاح و در آنالیزی که جارتست نامیده میشود منعکس میگردد می تواند محاسباتی و طراحی یک سیستم تصفیه فاضلاب را روشن سازد .عوامل دیگر : مانند COD  و TSSو همچنین مواد سمی و ترکیبات شیمیایی (در فاضلابهای صنعتی ) نیز در مبانی طراحی موثر میباشد .

آلودگی فاضلاب ها : فاضلابها بسته به منشا ء تولید آنها حاوی انواع باکتری ها ، میکروارگانیسم ها ، مواد شیمیایی ، عناصر معدنی ، مواد معلق و کلوئیدی گازهای ناشی از تجزیه مواد آلی ، مواد جامد ، چربی های حیوانی و صنعتی و ... میباشند . در فاضلابهای انسانی ( بهداشتی ) میزان متوسط مصرف سرانه آب که در جوامع مختلف و در جغرافیای متفاوت متغیر میباشد تاثیر تعیین کننده ئی در شدت و ضعف آلودگی آنها دارد ... با این توضیح که : مصرف سرانه بالای آب ، فاضلاب را رقیق نموده و از میزان آلودگی آن در واحد حجم می کاهد . بعنوان مثال در آمریکای شمالی –بلحاظ فراوانی آب و بالا بودن سطح بهداشت مردم میزان BOD (واحد آلودگی که در ادامه توضیح داده خواهد شد ) فاضلابها حدود 250mg/L و در برخی از کشور های جهان سوم که مناطق خشک و نیمه خشک کره زمین زندگی می کنند این فاکتور تا 1200mg/Lنیز افزایش می یابد . هر متر مکعب فاضلاب خام به نسبت آلودگی می تواند 14 تا 24 متر مکعب آب سالم را تحت تاثیر قرار داده و آنرا آلوده سازد .فاضلابها بلحاظ نوع ترکیبات آنها محیط بسیار مناسبی برای رشد و تکثیر میکروارگانیسمهای بیماریزا و نیز به علت وجود مواد ارگانیک در آنها فضایی مطلوب برای تجمع ، زیست تغذیه و تکثیر حشرات و خزندگان و جوندگان کوچک که خود ناقل بسیاری از امزاض اند میباشد .

تصفیه فاضلاب بهداشتی 

 که شامل فاضلاب بهداشتی منازل، هتل ها ،پادگانها،بیمارستانها،مراکز اقامتی و سیاحتی ، رستوران ها و ... میباشند .فاضلابهایبهداشتی ، ناشی از نیازهای انسانی به آب بوده و از مبادی پیش گفته شده تولید و جاری میگردند... فاضلابهای مراکز درمانی و بیمارستانی ، بمراتب از فاضلابهای سایرمراکز جمعیتی آلوده ترند . 

تصفیه فاضلاب صنعتی 

 همچنانکه در نام آن نیز مستتر میباشداز فعالیتهای صنعتی وتولیدی که شامل فاضلاب کارخانه ها ، کارگاه ها و... حاصل می آید.این فاضلابها به لحاظ کمیت و کیفیت ،بسیار متفاوت بوده و مطلقا قابل قیاس با یکدیگر نمیباشند.آلودگی های بیولوژیک و شیمیایی و فیزیکی فاضلابها در صنایع مختلف با تولیدات متفاوت کاملا متغایر با یکدیگر میباشند ... در زمینه آلودگی های بیولوژیک ، می توان فاضلابهای ناشی از صنایع پروتئینی را در زمره فاضلابهای سیاه و بسیار آلوده طبقه بندی نمود. میزان و کمیت آلودگیهای فاضلاب های صنعتی ، زابطه مستقیمی با نوع تولید، مواد اولیه و مواد واسطه ئی مورد استفاده در فرآیند هر صنعت دارد.

آزمایش فاضلاب :

برای طراحی و انتخاب فرآیند مناسب جهت تصفیه فاضلاب و همچنین مشخص شدن شدت آلودگی فاضلاب نیاز به انجام آزمایشاتی است . این آزمایش ها شامل آزمایش فیزیکی فاضلاب، آزمایش شیمیایی فاضلاب ، آزمایش زیستی فاضلاب است .مواد آلی بیشترین مقدار آلودگی را در فاضلاب ها تشکیل می دهند. مواد آلی موجود در فاضلاب را می توان با تزریق اکسیژن به وسیله بلوئر و یا هوادهی سطحی و اکسیداسیون به نیتریت ها و نیترات ها و فسفات تبدیل کرده و سپس درمخازن ته نشینی آنها را از فاضلاب جدا کرد. برای آزمایش شدت آلودگی فاضلاب به جای اینکه مقدار مواد آلی موجود در فاضلاب اندازه گیری شود مقدار اکسیژن لازم برای اکسیداسیون مواد آلی را اندازه گیری می کنند . 

الف) تعیین مقدار BOD: تعیین BOD در واقع مقدار اکسیژن لازم که به فاضلاب داده میشود تا باکتریهای هوازی موجود در فاضلاب مواد آلی را اکسید نمایند مقدار BOD فاضلاب در زمان های مختلف متغییر است این تعییرات به غلظت مواد آلی و مقدار فعالیت باکتری ها ، درجه گرما و... بستگی دارد . بطور کلی دو گروه باکتری (هوازی ، بی هوازی ) هستند که از آنها برای تصفیه فاضلاب استفاده می شود . باکتریهای هوازی اکسیژن محلول در فاضلاب را جذب می کنند و از مواد آلی تغذیه می کنند و یا آنها را به مواد معدنی تبدیل میکنند که باعث تولید گاز CO2 میشوند . باکتریهای بی هوازی که اکسیژن مورد نیاز خود را با تجزیه نمک های موجود در فاضلاب بدست می آورند که باعث ایجاد گازهایی مانند اسید سولفوریک و گاز متان می شوند . 

ب) تعیین مقدار COD : به مقدار اکسیژن خواهی شیمیایی فاضلاب گفته میشود . در این روش برای اکسید کردن مواد آلی موجود در فاضلاب از اکسید کننده ها ی قوی مانند پرمنگنات پتاسیم و دی کرومات پتاسیم استفاده می شود البته از کلر نیز می توان برای تعیین شدت آلودگی فاضلاب استفاده کرد . برای اکسیداسیون فاضلاب های خانگی حدود 2 تا 5 گرم کلر برای هر نفر در طول شبانه روز مصرف میشود . 

هدف از تصفیه فاضلاب : 

1-حذف مواد معلق جامد از فاضلاب 

2-اکسیداسیون مواد آلی موجود در فاضلاب و تبدیل آنها به موادی مانند نیترات ،سولفات ،فسفات و ته نشینی این مواد در مخزن ته نشینی 

3-حدف و جداسازی مواد سمی ،محلول ها و نامحلول ها از فاضلاب 

4-ضد عفونی و گند زدایی فاضلاب برای از بین بردن میکروب ها 

انواع روشهای تصفیه فاضلاب :1- تصفیه فیزیکی فاضلاب  2-تصفیه شیمیایی فاضلاب  3- تصفیه بیولوژیکی فاضلاب 

 تصفیه فیزیکی فاضلاب

جداسازی و حذف مواد جامد بزرگ و شناور مانند کاغذ ،شیشه،بطری،پارچه،برگ درختان،چوب،لوله،پلاستیک و... اولین مرحله در هر سیستم تصفیه فاضلاب است. 

مهمترین مراحل و روشهای تصفیه فیزیکی فاضلاب :

 1-آشغالگیر                          

 2- دانه گیری                                                    

 3-ته نشینی مقدماتی

 4- شناور سازی

 آشغالگیر : آشغالگیر معمولا اولین ایستگاه در تصفیه خانه ها هستند و کارایی آشغالگیر ها به فاصله بین میله ها و تسمه ها بستگی دارد به همین علت در انواع : آشغالگیر دهانه درشت ، آشغاگیر دهانه متوسط ، آشغالگیر دهانه ریز ساخته میشود .انواع آشغالگیر ها از نظر کنترل  به دو صورت دستی و مکانیکی ساخته میشوند .

 آشغالگیر دستی (Manual Bar Screen): برای جلوگیری از ورود مواد جامد در تصفیه خانه استفاده میشود . آشعالگیر دستی شامل یک قاب و یک شبکهمیله ای که با زاویه 75 درجه بر روی کانال تصفیهخانه نصب میشود . فاضلاب از شبکه میله ای عبورمیکند و مواد جامد در شبکه میله ای باقی می ماندکه توسط اپراتور به وسیله چنگک جمع آوری و تمیز میشود .

 

 

مزایای آشغالگیر دستی     

 1-گرفتن تمام اندازه ای زباله و مواد جامد            

 2-هزینه تعمیر و نگهداری پایین                   

 3-نصب ساده وآشغالگیر

آشغالگیر مکانیکی(Mechanical Bar Screen ) :برای تصفیه خانه های بزرگ آب و یا فاضلاب استفاده میشود که به علت حجم بالای مواد جامد و زباله مورداستفاده قرار میگیرد . آشغال گیر مکانیکی یه صورتدائم و اتوماتیک کار میکند .آشغالگیر های مکانیکی بهصورت عمود نصب و یا دایره ای ساخته میشوند .

 

  

  2- دانه گیری(Grit Chamber)  :در محفظه دانه گیری ذرات منفرد و غیر آلی حذف میشود .اگر دانه ها از دانه گیرعبور کرده و وارد مخــزن ته نشینی شود در پمپاژ مشکلاتیایجاد می کند در صورت تداوم ورود این مواد به مخزن ته نشینیممکن است باعث تخریب مکانیزم جمع آوریلجن (لجن روب )،پروانه پمپ ها و همچنینلوله های انتفال لجن شود .

 3- ته نشینی مقدماتی فاضلاب  :موثرترین روش حذف مواد معلق قابل ته نشینی استفادهاز مخزن ته نشینی مقدماتی است . چنانچه مواد معلقجامد وارد سیستم تصفیه ثانوی شود مقدار بیشتری لجنتولید میشود . عبور گیریس از مخازن ته نشینی مقدماتی در عملکرد مخزن هوادهی و صافی چکه ای تداخل کرده و ممکن است کیفیت فاضلاب خروجی را نامناسب کند . مخزن ته نشینی مقدماتی میتواند مستطیلی ، مدور ، و مربع باشد . در نوع مستطیلی فاضلاب از یک طرف مخزن ته نشینی وارد و از طرف دیگر خارج میشود و لجن ته نشین شده توسط لجن روب به ابتدای مخزن انتقال می یابد . در انواع مدور و یا مربعی فاضلاب معمولا در قسمت مرکزی وارد شده و به طرف کناره مخزن حرکت میکند .

 

تصفیه شیمیایی فاضلاب :

استفاده از این فرآیند جهت حدف مواد آلی و مواد خارجی نامحلول و  مواد خارجی محلول در فاضلاب که با روش های لجن فعال و بیولوژیکی حذف نمیشود بکار می رود 

تصفیه بیو لوژیکی  فاضلاب :

میکرو ارگانیسم های هوازی و بی هوازی و مواد زاید آلی در طبیعت را تجزیه میکنند . انواع فرآیند های تصفیه بیولوژیکی متداول با الهام از طبیعت انجام میگردد و جهت ایجاد سرعت در تصفیه ، عوامل طبیعی یعنی میکرو ارگانیسم ها تقویت شده و شرایط کاملا مساعدی از نظر رشد و فعالیت موجودات زنده فراهم میشود .

فرآیندهای پرکاربرد در تصفیه فاضلاب:

 1-سیستم لجن فعال متعارف : این روش از قدیم جهت تصفیه بیولوژیکی فاضلابها و پسابهای صنعتی مورد استفاده قرار می گرفت . با توجه به خصوصیات ویژه پسابهای مختلف بعدها در این سیستم ها تغییراتی داده شد . درروش متعارف و روشهای تغییر یافته آن نحوه عمل به این ترتیب است که فاضلاب ورودی به مخزن هوادهی با توده بیولوژیکی (لجن فعال ) برگشتی از حوض ته نشینی نهایی در هم آمیخته و ضمن بهمزدن مایع مخلوط به آن هوا دمیده میشود .سپس مایع مخلوط شده دوباره به مخزن ته نشینی نهایی هدایت میشود و لجن ته نشین شده جهت تنظیم مقدار لجن در مخزن هوادهی به مخزن برگردانده میشود که به این عمل برگشت لجن گفته می شود .

 2-سیستم هوادهی گسترده : این فرآیند شبیه لجن فعال بوده با این تفاوت که زمان توقف آن زیاد است . در این فرایند فاضلاب خام مستقیما به هوادهی وارد می شود و میزان لجن برگشتی زیاد و دفع لجن کم میباشد و زمان توقف هیدرولیکی آن 18 تا 36 ساعت است و مخزن ته نشینی آن تا اندازه ای بزرگ گرفته می شود .

 تجهیزات و دستگاهها در رشتـه تصفیـه فاضلاب  :

 1-طراحی و ساخت دستگاههای آشغالگیر دستی و مکانیکی

2-طراحی و ساخت دستگاه های چربی گیر و دانه گیر دستی و مکانیکی

3-طراحی و ساخت پکیج های تزریق مواد شیمیایی

4- طراحی و ساخت هواده های ثابت و شناور

5- طراحی و ساخت لجن روب های مکانیکی رفت و برگشتی و دوار برای مخازن ته نشینی

6- طراحی و ساخت پمپ های بادی (ایرلیفت پمپ )

8- طراحی و ساخت  DAF و CPI جهت حذف مواد جامد و روغن و چربی ها

9-تهیه و تحویل انواع دوزینگ پمپ های دیافراگمی و پیستونی برای تزریق مواد شیمیایی

10- تهیه و تحویل انواع بلوئر و ساید چنل

11- طراحی و ساخت انواع دریچه دستی و مکانیکی

12- طراحی و ساخت انواع پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی 

13-طراحی و ساخت سپتیک تانک بصورت بتنی با پلی اتیلنی

در تمامی جوامع فاضلاب تولید می شود که حاوی میکروارگانیسم های بیماری زا و مواد آلی است. فاضلاب تولیدی توسط مناطق مسکونی ، تجاری و صنعتی تولید می شود و این فاضلاب تولید گاز بد بو می کند و برای سلامتی انسان ها و جانوران بسیار مضر است. برای تصفیه فاضلاب و بی خطر سازی آن لازم است از قبل از ورود فاضلاب به محیط زیست ، اقداماتی را انجام داد. فاضلاب یعنی آبی که برای مصارف خاصی استفاده شده و کیفیت خود را از دست داده است و یا به نوعی آلوده شده است. برای تصفیه فاضلاب از تجهیزات و پکیج تصفیه فاضلاب استفاده می شود که شامل انواع دستگاه های است که در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد.

شرکت زرین آب ژرف فروش تجهیزات و پکیج تصفیه فاضلاب با بهترین کیفیت و کارایی را ارائه می نماید. برای خرید دستگاه تصفیه فاضلاب و انواع تجهیزات مرتبط ب تصفیه فاضلاب از طریق این مجموعه می توانید خرید مطمئنی را تجربه کنید.

تصفیه فاضلاب چیست؟

به فرآیند تبدیل پسابی که برای استفاده مناسب نیست به آب شیرین تصفیه فاضلاب می گویند که این آب به محیط زیست بر می گردد. فاضلاب از ، فرایند های مختلف مانند آب باران، حمام کردن، پساب توالت و... ایجاد می شود و در این پساب باکتری های بیماری زا و انواع مواد شیمیایی و سموم وجود دارد که قبل از ورود به طبیعت باید حتما تصفیه شود . به همین منظور از تصفیه فاضلاب استفاده می شود. در تصفیه فاضلاب گند زدایی پساب انجام گرفته و قابلیت استفاده ی مجدد می یابد. با استفاده از تصفیه فاضلاب تمامی سموم، باکتری و میکروب، آلودگی و ذرات معلق  و... از بین می رود.

انواع فاضلاب

فاضلاب ها شامل دسته بندی مختلفی می باشند و این دسته بندی ابر اساس نوع فاضلاب ایجاد شده بر اساس مصارف مختلف می باشد که عبارتند از:

  • فاضلاب بهداشتی

فاضلاب بهداشتی نوعی از فاضلاب است که شامل فاضلاب خانگی، فاضلاب تجاری و فاضلاب مؤسسات عمومی می باشد.

  • فاضلاب خانگی

از انواع دیگر فاضلاب، فاضلاب خانگی است که خود شامل فاضلاب سرویس‌ بهداشتی خانه‌ و مغازه‌ ها می شود.

  • فاضلاب صنعتی

 فاضلاب ایجاد شده از مصرف کارخانه‌ ها، کارگاه ‌ها و محیط های صنعتی نیز شامل فاضلاب صنعتی می شود.

  • فاضلاب کشاورزی

 هر آنچه فاضلاب از فعالیت‌ های کشاورزی ایجاد می شود را در دسته ی فاضلاب کشاورزی قرار می دهیم.

  • فاضلاب سطحی یا سیلاب

 فاضلاب سطحی و یا سیلاب نیز از ذوب برف و یخ و بارندگی می باشد.

مراحل تصفیه فاضلاب

معمولا تصفیه فاضلاب در دو مرحله انجام می گیرد که تصفیه فاضلاب اولیه و تصفیه فاضلاب ثانویه نام دارد. در تصفیه فاضلاب اولیه تا حدود 60 درصد از مواد معلق از فاضلاب پاکسازی می شود و در مرحله ی ثانویه اکسیژن به آب ورود پیدا می کند و تصفیه سازی فاضلاب مجدد انجام می گیرد. در این مرحله بیش از 90درصد فاضلاب پاکسازی خواهد شد. در این مرحله می توان آب را به محیط زیست وارد نمود اما اگر بخواهیم از این اب به منظور آبیاری فضا های سبز درون شهری بهره ببریم لازم است که مرحله سوم تصفیه فاضلاب نیز انجام گیرد. در مرحله ی سوم از تصفیه فاضلاب ، مرحله ی زلال سازی آب است که در این مرحله نیز نیترات زدایی، نمک زدایی، صافی ماسه ای و روش اسموز ارونه انجام می گیرد.

شرکت زرین آب ژرف عرضه کننده ی انواع دستگاه تصفیه فاضلاب، فیلتر شنی، سختی گیر ، پکیج تصفیه فاضلاب و سایر تجهیزات لازم برای تصفیه فاضلاب خانگی و صنعتی و.. می باشد. برای خرید پکیج تصفیه فاضلاب با کارشناسان فروش ما در این مجموعه تماس حاصل فرمایید. فروش دستگاه تصفیه فاضلاب با بهترین قیمت و کیفیت ارائه می شود.

فروش دستگاه ها و تجهیزات تصفیه فاضلاب صنعتی و خانگی توسط مجموعۀ زرین آب ژرف ارائه می شود. با افزایش جمعیت و در پی آن کمبود منابع آبی، برای حفظ محیط زیست باید از روش های پیشرفته تر تصفیه آب استفاده کرد. آب پاک و سالم از مهم ترین و ضروری ترین منابع انسان ها و جانداران است. یکی از راه هایی که می توان به آب سالم دست پیدا کرد ، تصفیه فاضلاب است. امروزه فاضلاب ها از منابع مهم به شمار می روند. به همین دلیل است که تصفیه فاضلاب از اهمیت زیادی برخوردار است. با تصفیه فاضلاب ، آبی سالم وارد محیط زیست می شود و بدین ترتیب بیماری های ناشی از آلودگی آب از بین می رود.  در سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی ، باکتری ها ، سموم و مواد شیمیایی گند زدایی شده و آبی بی خطر به محیط زیست وارد می شود.

تصفیه فاضلاب به چه معناست  ؟

به فرایند زدودن آلاینده ‌ها از پساب  که شامل فرایند های شیمیایی ،فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی است، تصفیه فاضلاب  می ویند. با ردودن آلودگی ها از آب ، آبی بی خطر  حاصل م شود که می تاوند به محیط زیست وارد شود و خطری برای جنداران نداشته باشد. از این آب تصفیه شده برای آبیاری در صنعت کشاورزی استفاده می شود‌. در برخی کشور ها از این آب برای مصارف خانگی نیز برای حمام و شستشو استفاده می شود.

تصفیه فاضلاب صنعتی

به طور کلی روش تصفیه فاضلاب با توجه به نوع و مقدار آلاینده ‌های موجود در فاضلاب انتخاب می شود بنابراین کیفیت فاضلاب در انتخاب روش تصفیه فاضلاب صنعتی مهم است. برای اطلاع از کیفیت فاضلاب صنعتی باید به دمای فاضلاب خروجی، غلظت مواد آلاینده، دبی خروجی فاضلاب، بوی فاضلاب و … دقت داشت. در کارخانجات انواع فاضلاب ها حاصل می شود که دارای کیفیت گوناگونی می باشند. بنابراین استفاده از دستگاه ها و تجهیزت مناسب برای تصفیه فاضلاب صنعتی بسیار مهم است.

برای خرید دستگاه تصفیه فاضلاب و انواع تجهیزات مرتبط با تصفیه آب و فاضلاب با همکاران ما تماس بگیرید. 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :