10 / 10
از 1 کاربر

تصفیه فاضلاب مجتمع های فولاد سازی

 

شرکت زرین آب پایه ژرف با مهندسین و کادر فنی مجرب در زمینه طراحی،تولید، مشاوره ،نصب و راه اندازی و اجرای کلیه پروژه های مربوط به تصفیه خانه های آب و فاضلاب را می تواند با اطمینان و بهترین کیفیت به انجام برساند .شرکت زرین آب پایه ژرف پروژه های بسیاری را در زمینه تصفیه آب و فاضلاب صنایع فولاد سازی انجام و به نحو مطلوب به  پایان رسانده است .

 سوابق اجرایی تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی مجتمع های فولاد

ردیف

                                          شــــــــــــــــرح

     محل اجراء

  

1

طراحی ، ساخت واجراء  تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و بهداشتی فولاد شاهین بناب  

                بناب

2

طراحی ، ساخت واجرا ء تصفیه خانه فاضلاب صنعتی وبهداشتی فولاد صنعت

               بناب  

3

طراحی ، ساخت واجرا ء تصفیه خانه فاضلاب صنعتی وبهداشتی فولاد شهریار

               بناب

4

طراحی ، ساخت واجراء  تصفیه خانه فاضلاب صنعتی وبهداشتی فولاد صائب

             خضرلو

5

طراحی ، ساخت واجرا ء تصفیه خانه فاضلاب صنعتی وبهداشتی مجتمع آذرغلطک

            عجب شیر

4

طراحی ، ساخت و اجرا ءتصفیه خانه فاضلاب صنعتی و بهداشتی مجتمع فولاد سهند

               تبریز

5

طراحی ، ساخت و اجراء تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و بهداشتی مجتمع فولاد گسترش فولاد سهند

               تبریز

6

طراحی ، ساخت و اجراء تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و بهداشتی ذوب آهن و نورد شهدای کرمانشاه

           کرمانشاه

5

طراحی ، ساخت و اجراء تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و بهداشتی شرکت درپاد

               تبریز

6

طراحی ، ساخت و اجراء تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و بهداشتی شرکت  فولاد ذوب آهن سپهر شرق

               تبریز