9 / 10
از 13 کاربر

پکیج تصفیه فاضلاب با فرآیند RBC

پکیج تصفیه فاضلاب با فرآیند  RBC

تصفیه فاضلاب با روش صفحات بیولوژیکی چرخان  (Rotating Biological Contactor)

برای تصفیه فاضلاب بین یک تا 50 میلیون گالن در روز مناسب میباشد .دراین روش عمل تصفیه فاضلاب توسط لایه ثابت بیولوژیکی که بر روی صفحات مدور تشکیل میشود صورت می گیرد .این صخحات از جنس پلییی   اتیلن و یا پلی استارین با دانسیته زیاد ساخته می شوند این صفحات با قطر حدود 4 متر بر روی محور افقی بطول حدود 7 متر نصب میشوند فاصله بین صفحات محیطی برای پخش فاضلاب و هوا میباشد بعد از مدت زمان حدود یک تا دو هفته میکروارگانیسم ها بر روی سطح مرطوب در حال دوران شروع به رشد کرده و تمام سطوح به ضخامت 1 تا 4 میلی متر توسط توده بیو لوؤیکی پوشانده میشود این توده بیولوژیکی حاوی حدود 50000تا 100000 میلی گرم در لیتر مواد جامد میباشد .حدود 40 درصد سطح راکتور در فاضلاب فرو میرود و در حال دوران لایه نازکی از فاضلاب را بالا میبرد . قطرات فاضلاب که از سطح راکتور فرو می ریزند اکسیژن را در محیط اطراف جذب می نمایند .ارگانیسم های مو جود در توده بیو لوژیکی مواد آلی و اکسیژن را از فیلم در حال چکیدن فاضلاب حذف می نماید .سرعت راکتور RBC بین یک تا دو دور در دقیقه است در حالیکه توده بیو لوژیکی چسبیده به راکتور RBC از میان فاضلاب عبور می کند مقداری از آن از ماده پلاستیکی جدا شده و در مایع مخلوط وارد میشود . این عمل از دلمه بستن بر روی سطح راکتور جلو گیری کرده و سبب تکثیر مداوم و تثبیت میکرو ارگانیسم ها میگردد . عمل اختلاط در اثر دوران راکتورRBC سبب معلق ماندن مواد جامد در مخزن شده تا بالاخره همراه فاضلاب تصفیه شده از آن خارج می شود .

مخزن ته نشینی اولیه: در فرآیند تصفیه فاضلاب بافرآیندRBC  نیز مانند سایر فرآینده های تصفیه بیولوژیکی نیاز به مخزن ته نشینی اولیه میباشد تا از ورود مواد معلق و ذرات شنی و مواد آلی درشت جلوگیری شود در صورت عدم حذف این مواد ممکن است در مخزن زیر صفحات ته نشین شده و حجم مفید کاهش یابد و یا توده بیولوژیکی را از سطح صفحات پاک نماید .

یکنواخت نمودن جریان و تغییر بار:در فرآیند تصفیه فاضلاب بافرآیندRBC  چون مقدار زیادی مواد جامد بیولوژیکی بر روی سطح راکتور تشکیل میشود تغییرات زیاد بار هیدرولیکی مشکل عمده ای در سیستم تصفیه ایجاد نمی نماید . بار آلودگی زیاد چنانچه برای مدت طولانی ادامه داشته باشد می تواند بر روی مرحله اول سیستم چند مرحله ای تاثیر بگذارد و چنانچه این بار زیاد برای مدت طولانی تری ادامه یابد بر روی خاصیت ته نشینی مواد بیولوژیکی تاثیر میگذارد . بار هیدرولیکی بطور عمده ای بستگی به طراحی اولیه و زمان تماس راکتور یا پساب دارد و در طول عملیات هیچگونه کنترل هیدرولیکی صورت نمی پذیرد . گرچه برای مراحل مختلف RBC پارامتر های طراحی مشخص میباشد ولی اصولا این فرآیند به چند مرحله تقسیم میشود و هر مرحله توسط دیوار ه و سرریز از مرحله دیگر جدا میشود .جهت ارتباط مراحل مختلف دیواره ها جدا کننده و سرریز از مرحله دیگر جدا میشود جهت ارتباط مراحل مختلف دیواره جدا کننده دارای سوراخی مناسبی بوده تا جریان فاضلاب از زیر صورت گیرد . برای آنکه BOD و مواد معلق پساب خروجی به حدود 15 تا 30 میلی گرم در لیتر کاهش یابد میزان جریان فاضلاب باید حدود 2 تا 4 گالن در روز بازاء هر فوت مربع سطح صفحات راکتور RBC باشد و چنانچه بخواهیم به حدود 7 الی 15 میلی گرم در لیتر کاهش یابد لازم است مقدار جریان فاضلاب را 75/0 تا 2 گالن در روز بازاء هر فوت مربع باشد .

سرپوش : هر راکتور RBC جهت به حداقل رساندن کاهش درجه حرارت و جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید و بارش باران و برف بر روی آن توسط یک سرپوش پوشانده شده است .

مخزن ته نشینی نهایی : توده بیو لوژیکی معمولا روی صفحات راکتور بصورت توده های بزرگی تولید و از سطح جدا میشود هنگامی که مواد جامد از سطح جدا میشود در اثر عمل اختلاط که توسط صفحات دوار انجام میشود بصورت معلق باقی میمانند وقتی پساب محیط را ترک میکند توده بیولوژیکی باید از آن جدا شده و بصورت لجن ته نشین شود عمل جداسازی مواد جامد معمولا براحتی در مخزن ته نشینی نهایی صورت میگیرد و برای آنکه مواد آلی بخوبی از فاضلاب جدا شود لازم است که مخزن ته نشینی نهایی خوب کار کند . جمع آوری لجن و حذف آن باید با سرعت انجام شود تا از فساد آن جلوگیری شود تخلیه لجن از مخزن ته نشینی نهایی باید طوری صورت گیرد که بیشترین مقدار مواد جامد را خارج نماید و در ضمن نباید لجن رقیق از مخزن خارج شود . تجربیات نشان می دهد که اگر هر 24 ساعت یکبار لجن تخلیه شود نتیجه خوبی بدست می آید ولی این عمل را میتوان با تجربه بدست آورد و در آن صورت می توان سیستم تخلیه را به صورت اتوماتیک تنظیم تا این عمل را انجام دهد .

مزایای پکیج تصفیه فاضلاب با فرآیند  RBC :

1-   شفافیت پساب تصفیه شده

2-   نداشتن بو در حین بهره برداری

3-   سهولت در بهره برداری

4-پایین بودن هزینه بهره برداری مخصوصا از نظر انرژی  

 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :