9 / 10
از 26 کاربر

پکیج تصفیه فاضلاب با فرآیند EAAS

پکیج تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده  

تصفیه فاضلاب با روش هوادهی گسترده (Extended Aeration Activated Sludge) یکی از متداولترین روش ها جهت کاهش مواد آلی موجود در فاضلاب میباشد .میکروارگانیسم های هوازی عامل اصلی انجام دهنده واکنش تجزیه مواد آلی بوده که انرژی آزاد شده از این واکنش ها را به عنوان نیروی محرک اعمال زیستی خود بکار میبرند قسمتی از یک ماده آلی که برای تولید انرژی بکار میرود در پایان واکنش به محصولات پایداری نظیر انیدریدکربنیک ،آب و آمونیاک تبدیل شده قسمت دیگر ماده آلی در واکنش سنتز مربوط به ساخت  سلولهای جدید بکار برده میشود .سیستم تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده برای تصفیه اغلب فاضلابهای بهداشتی و صنعتی مناسب میباشد . این فرایند شبیه لجن فعال متعارف بوده با این تفاوت که زمان توقف فاضلاب زیاد است در این فرآیند فاضلاب خام مستقیما وارد بخش هوادهی میشود و MLLS و میزان لجن برگشتی زیاد و دفع لجن کم میباشد و برای جمعیت کمتر از 20000 نفر بکارمی رود . در فرآیند تصفیه فاضلاب هوادهی گسترده زمان توقف هیدرولیکی آن 18 تا 36 ساعت است و مخزن ته نشینی آن تا اندازهای بزرگ گرفته میشود تا مقدار بار هیدرولیکی و MLLS را تحمل نماید و اکسیژن بیشتری لازم دارد . در این روش تصفیه فاضلاب بعلت بالا بودن عمر لجن اکسیژن مورد نیاز زیاد میشود و گاهی لازم است مقداری از لجن دفع گردد تا MLLS خیلی زیاد نشود و همراه پساب خارج نگردد .

قسمتهای پکیج تصفیه  فاضلاب به فرآیند هوادهی گسترده شرکت زرین آب ژرف

1-بخش آشغاگیر (Basket Screen ) : شامل آشغالگیردهانه ریزدستی

 2- بخش هوادهي (Aeration Tank) : 

تولید هوا و اکسیژن با دو روش انجام میشود 

1-هوادهی سطحی به وسیله هواده های مکانیکی 2- هوادهی عمقی بوسیله بلوئر

مخزن هوادهی را میتوان قلب فرآیند EAAS به حساب آوردزیرا در مخزن هوادهی لجن در مایع پراکنده شده و اکسیژن مورد نیاز میکرو ارگانیسم ها تامین میشود مقدار اکسیژنی که به سیستم هوادهی گسترده وارد میشود به قدرت هواده ها بستگی دارد لذا طراحی و انتخاب هواده ها باید طوری باشد که اکسیژن مورد نیاز تصفیه تامیین گردد .

 3-مخزن ته نشيني (Settling tank ):

شامل ته نشینی های استاتیک (با سطح شیب دار) : جدا شدن لجن فعال از فاضلاب تصفیه شده در مخزن ته نشینی صورت میگیرد .این مخزن بعد از هوادهی قرار میگیرد اگرفاضلاب تصفیه شده خروجی از مخزن دارای حداقل ممکن لجن باشد در آن صورت مخزن ته نشینی خوب طراحی شده وبخوبی کار میکند .مواد جامد بصورت معلق درمخزن هوادهی نگه داشته میشوند و نمی گذارند ته نشین شوند تا به مخزن ته نشینی وارد شوند .در مخزن ته نشینی لجن فعال با وزن خود ته نشین میشوند و میزان ته نشینی لجن به دانسیته و لزجت مایع بستگی دارد. چنانچه دما به 4 درجه کاهش یابد پساب بسیار غلیظ شده و دانسیته آن بیشتر خواهد شد بنابراین هرچه پساب سردتر شود خاصیت ته نشینی کاهش خواهد یافت و مواد جامد ریز همراه با فاضلاب تصفیه شده سرریز میشود درنتیجه بازدهی تصفیه فاضلاب کم میشود در چنین مواردی راه حل ،کم کردن میزان جریان به مخزن ته نشینی با استفاده از مواد شیمیایی منعقد کننده مانند پلی الکترولیت و پلی آلومینیوم کلراید می باشد .

4-بخش پمپاژ لجن برگشتی :شامل الکتروپمپ های مستغرق (Submersible-Pump) یا پمپ ایرلیفت(Air Lift Pump) هستند و جهت بالا بردن كارايي وراندمان سيستم تصفيه فاضلاب  ، لجن موجود در مخازن ته نشيني مجددا توسط پمپ به مخزن هوادهي منتقل ميشود ( سيستم برگشت لجن )وميزان اضافي لجن كه در سيستم ته نشيني باقي مانده ، وارد مخزن هاضم لجن ميگردد.

 5-مخزن تماس كلر(Chlorine contact tank ): شامل مخزن پلی اتیلن و شاسی فلزی از پروفیل 40 *40 ، میکسر که داری شفت و پروانه از جنس استنلس استیل  و دوزینگ پمپ با فشار و ظرفیت مناسب

 6- هاضم لجن (Sludge digaster ): شامل مخازن هاضم لجن هوازی و یا بی هوازی

 7- تابلو برق

 شرح فرآیند تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده

 در ابتدا فاضلاب بهداشتی پس از عبور از بخش آشغالگیربصورت ثقلی به بخش هوادهي (AERATION TANK ) وارد شده و همچنین فاضلاب رستوران نیز به بخش چربی گیر می ریزد و پس از عبور از بافل های داخل چربی گیر ، پساب بدون چربی به بخش هوادهی منتقل میشود  وعمل هوادهي انجام ميشود ، هوا بوسیله بلوئر و از بوسیله لوله به کف مخزن هوادهی منتقل میشود سپس با استفاده از دیفیورز هوا به فاضلاب انتفال پیدا میکند  ، و هنگامی که فاضلاب در معرض هوا قرار گرفت  باكتري هاي هوازي (Aerobic ) موجود در فاضلاب فعال وشروع به تجزيه فاضلاب مي كنند .پس از اينكه فاضلاب به ميزان ماند طراحي شده در مخزن  هوادهي در معرض هوا قرار گرفت ، از اين مخزن  خارج شده و وارد مخزن ته نشيني (Settling tank ) مي گردد . در اين واحد لجن موجود در فاضلاب بصورت ثقلي ته نشين شده وآب نسبتا زلال ، از طريق سرريزهاي( v-notch ) قرار گرفته در بالاي مخزن خارج مي گردد .جهت بالا بردن كارايي وراندمان سيستم تصفيه فاضلاب  ، لجن موجود در مخازن ته نشيني مجددا توسط پمپ به حوضچه هوادهي منتقل ميشود ( سيستم برگشت لجن ) .درپايان ميزان اضافي لجن كه در سيستم ته نشيني باقي مانده ، وارد مخزن هاضم لجن(Sludge digaster ) ميگردد.آب خروجي از مخزن ته نشيني (Settling tank ) كه نسبتا زلال مي باشد ، وارد مخزن تماس كلر  (Chlorine contact tank ) شده كه در اين مرحله كلري كه قبلا با آب آميخته شده است ، از طريق پمپ تزريق ( Dosing pump ) وارد سيستم شده وباعث گند زدايي آب ميگردد.در نتيجه آب خروجي از دستگاه بصورت نسبتا شفاف وزلال ، بدون بو والودگي ميكروبي از سيستم خارج ميگردد كه مي توان آنرا در مصارف گوناگون از جمله آبياري ، كشاورزي ، و... مورد استفاده قرار داد .

مزایای روش تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده :

1- کاهش BOD تا 95 درصد

2- شفافیت پساب تصفیه شده

3- نداشتن بو در حین بهره برداری

4- سهولت در بهره برداری

5- پایین بودن هزینه بهره برداری

 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :