10 / 10
از 2 کاربر

پکیج تصفیه فاضلاب USBF

پکیج تصفیه فاضلاب با فرآیند USBF (Upflow Sludge Blanket Filtration)

پکیج تصفیه فاضلاب USBF (Upflow Sludge Blanket Filtration)

یکی از فرآینده های تصفیه بیولوژیکی تصفیه فاضلاب به روش هوازی و بی هوازی  است . در پکیج تصفیه فاضلاب UFBF فاضلاب خام پس از عبور از آشغالگیر وارد مخزن بی هوازی شده و باکتری های بی هواز ی شروع به تجزیه مواد آلی موجود در فاضلاب می کنند و در اثر این واکنش گاز متان و در اکسید کربن تولید می شود . مواد معلق و درشت نیز در این مخزن ته نشین شده و بنابر این TSS  نیز کاهش یافته و پساب وارد بخش تصفیه بیولوژیکی هوازی شده و باکتری ها هوازی عمل هضم مواد آلی را انجام می دهند . فرآیند نیتریفیکاسیون می تواند در این مرحله انجام شود و بوسیله کانالهایی پساب زلال خارج می شود . همانطور که گفته شد فاضلاب ابتدا وارد ته نشینی اولیه شده و نیترات زدایی شده و سپس وارد بخش تصفیه بیولوژیکی هوادهی می شود پس از فرآیند نیتریفیکاسیون پساب به جداکننده مرحله ته نشینی توسط الکتروپمپ به واحد نیترات زدایی انتقال می یابد .

 

 مزایای فرآیند پکیج تصفیه فاضلاب به روش USBF:

1- کاهش BOD  و CODتا 95 درصد

2- کاهش کدورت و  TSS  

3- حذف نیترات

4-کوچک شدن ابعاد پکیج تصفیه فاضلاب

 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :