9 / 10
از 1 کاربر

نازل فیلتر شنی

نازل فیلتر شنی :

یکی از مهمترین تجهیزات هر فیلتر شنی و یا کربنی نازل آن است که وظیفه توزیع و جمع کردن و یکنواخت سازی جریان آب داخل فیلتر رابر عهده دارند . اندازه شیارهای روی نازل فیلتر شنی 0.5 است . جنس نازل فیلتر شنی از مواد pp  است به همین خاطر در مقابل خوردگی و شکستگی بسیار مقاوم هستند مهمترین وظیفه نازل فیلتر های تصفیه آب جلوگیری از خروج سیلیس و یا کربن فعال در هنگام بهره برداری است ،در صورتیکه   مشاهده کردید که در آب مدار سرویس و یا بکواش دانه های سیلیس و کربن خارج میشود حتما فیلتر را از مدار سرویس خارج و از نشکستن و سالم بودن نازلهای آب جمع کن که روی صفحه نازل پلیت بسته شده مطمئن شوید .

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :