10 / 10
از 6 کاربر

مخزن چربی گیر فاضلاب

مخزن چربی گیر فاضلاب :بهترین روش برای جلوگیری از تجمع چربی و روغن در لوله های انتقال فاضلاب استفاده از مخزن چربی گیر است . در فاضلاب چربی ها ، اسید های چرب آزاد ، صابون منیزیم و کلسیم ، روعن های معدنی و سایر مواد غیر چربی سبک و ریز ، گریس خوانده می شود . حذف گریس علاوه بر کاهش آلودگی واحد های بعدی فرآیندهای تصفیه فاضلاب را نیز محافظت می نماید .همچنین این موضوع سبب می شود که فاضلاب خروجی از نظر ظاهری نیز بد منظر نباشد . تحت شرایط سکون قسمتی از گریس همراه لجن ته نشین شده و قسمتی نیز در سطح پساب شناور می شود . شناور سازی گریس را می توان با استفاده از هوادهی فاضلاب تقویت کرد . ذرات ریز هوا در حین صعود به سطح آب به ذرات گریس چسبیده و آنها را بالا می آورد و گریس در کفاب تولید شده به سطح به تولید می افتد . چربی گیر به مخزنی گفته می شود که باعث جداسازی روغن و چربی از فاضلاب می شود . چربی گیر فاضلاب جهت رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی و تالارهای پذیرایی و کارخانه های صنایع غذایی و ... استفاده می شود . در صورت عدم حذف چربی و تخلیه آن به چاه باعث انسداد چشمه ها ی چاه و لوله های انتقال فاضلب می شود . معمولا مخزن چربی گیر دارای یک یا چند بافل است که فاضلاب پس از وزود به مخزن با توجه به اینکه چگالی روغن کمتر از آب است برر روی سطح باقی مانده و پساب بدون چربی خارج می شود .

 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :