9 / 10
از 20 کاربر

تصفیه فاضلاب کارخانه کاغذ و مقوا سازی

تصفیه فاضلاب کارخانه کاغذ و مقوا سازی  :صنعت کارخانه کاغذ و مقوا سازی سازی فاضلاب زیادی تولید می کند و به همین دلیل ، محدودیت های برای تخلیه فاضلاب به محیط زیست  واستفاده مجدد از فاضلاب صنعتی کارخانه کاغذ در بسیاری از کشورها از جمله ایران  اعمال می شود. با این حال ، در حالی که تخلیه پسابهای صنعتی  به طورجدی نگرانی های  زیادی را ایجاد میکند ، صنعت خمیر کاغذ و کاغذ سازی نیز اقدامات خوبی  در جهت كاهش مقدار فاضلاب مصرفی درخط تولید برداشته است .برای کاهش و حذف TSS  (مواد جامد معلق ) در فاضلاب که باعث کاهش BOD نیز میشود از روش تصفیه شیمیایی استفاده می شود .یکی از فرآیند های تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ سازی استفاده میشود  فرآیند تصفیه بیولوژیکی بی هوازی است .تصفیه بیولوژیکی بی هوازی لجن کمتری نسبت به تصفیه بیولوژیکی هوازی ایجاد می کند و این فرآیند می تواند عناصر جامد را تجزیه کرده و آنها را به بیوگاز تبدیل کند و هزینه های دفع لجن را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد .

ویژگی فاضلاب کاغذ و مقوا سازی  :منابع اصلی آلودگی فاضلاب کاغذ سازی شامل : مواد جامد معلق ، مواد شیمیایی ، مواد معدنی مانند کربنات سدیم و سولفاتها و ... هستند . فاضلاب صنعت خمیر کاغذ و کاغذ دارای  غلظت بالایی از اکسیژن خواهی  بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن  خواهی شیمیایی (COD) است و رنگ قهوه ای سیاه و قوی را نشان می دهد.

 

روش ها و فرآیندهای تصفیه فاضلاب کارخانه کاغذ و مقوا سازی  : معمولا برای تصفیه فاضلابهای صنایع کاغذ سازی  از تصفیه فیزیکی و تنظیم PH ، شناور سازی ، لخته سازی ، و ته نشینی اولیه و ثانویه ، تصفیه بیولوژیکی و تصفیه شیمیایی و اکسیداسیون  استفاده میشود .شرکت زرین آب پایه ژرف با رویکرد حرفه ای به فرآیند های تصفیه فاضلاب صنایع و کارخانه های کاغذ و مقوا سازی می تواند طراحی،ساخت، نصب تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب کارخانه های کاغذ و مقوا سازی  اجراء و تحویل نماید.

قیمت تصفیه خانه فاضلاب کارخانه کاغذ و مقوا سازی : قیمت تصفیه خانه فاضلاب به عوامل مختلفی مانند: دبی فاضلاب  در شبانه روز ،شدت آلودگی فاضلاب ، استاندارد خروجی فاضلاب ، فرآیند و روش های تصفیه فاضلاب و ... بستگی دارد .

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :