9 / 10
از 32 کاربر

سیستم تصفیه فاضلاب

 

سیستم تصفیه فاضلاب:شرکت زرین آب ژرف مشاور و طراح و سازنده انواع تجهیزات و دستگا های سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی میباشد .تصفیه فاضلاب فرآیندی است که طی آن آلاینده های مختلف از فاضلاب حذف می شودو میتوان آن را در محیط زیست دفع کرد و یا دوباره از آن استفاده نمود ویا برای آبیاری فضای سبزاستفاده کرد . آلاینده های فاضلاب را می توان حذف ، و یا تجزیه و یا تبدیل کرد .فاضلاب ها معمولا به دو بخش فاضلاب بهداشتی و فاضلاب صنعتی تقسیم میشوند .

تصفیه فاضلاب بهداشتی : که شامل فاضلاب بهداشتی منازل، هتل ها ،پادگانها،بیمارستانها،مراکز اقامتی و سیاحتی ، رستوران ها و ... میباشند .

تصفیه فاضلاب صنعتی : که شامل فاضلاب کارخانه ها ، کارگاه ها و... میباشند .

آزمایش فاضلاب :برای طراحی و انتخاب فرآیند مناسب جهت تصفیه فاضلاب و همچنین مشخص شدن شدت آلودگی فاضلاب نیاز به انجام آزمایشاتی است . این آزمایش ها شامل آزمایش فیزیکی فاضلاب، آزمایش شیمیایی فاضلاب ، آزمایش زیستی فاضلاب است .مواد آلی بیشترین مقدار آلودگی را در فاضلاب ها تشکیل می دهند. مواد آلی موجود در فاضلاب را می توان با تزریق اکسیژن به وسیله بلوئر و یا هوادهی سطحی و اکسیداسیون به نیتریت ها و نیترات ها و فسفات تبدیل کرده و سپس درمخازن ته نشینی آنها را از فاضلاب جدا کرد. برای آزمایش شدت آلودگی فاضلاب به جای اینکه مقدار مواد آلی موجود در فاضلاب اندازه گیری شود مقدار اکسیژن لازم برای اکسیداسیون مواد آلی را اندازه گیری می کنند . 

الف) تعیین مقدار BOD: تعیین BOD در واقع مقدار اکسیژن لازم که به فاضلاب داده میشود تا باکتریهای هوازی موجود در فاضلاب مواد آلی را اکسید نمایند مقدار BOD فاضلاب در زمان های مختلف متغییر است این تعییرات به غلظت مواد آلی و مقدار فعالیت باکتری ها ، درجه گرما و... بستگی دارد . بطور کلی دو گروه باکتری (هوازی ، بی هوازی ) هستند که از آنها برای تصفیه فاضلاب استفاده می شود . باکتریهای هوازی اکسیژن محلول در فاضلاب را جذب می کنند و از مواد آلی تغذیه می کنند و یا آنها را به مواد معدنی تبدیل میکنند که باعث تولید گاز CO2 میشوند . باکتریهای بی هوازی که اکسیژن مورد نیاز خود را با تجزیه نمک های موجود در فاضلاب بدست می آورند که باعث ایجاد گازهایی مانند اسید سولفوریک و گاز متان می شوند . 

ب) تعیین مقدار COD : به مقدار اکسیژن خواهی شیمیایی فاضلاب گفته میشود . در این روش برای اکسید کردن مواد آلی موجود در فاضلاب از اکسید کننده ها ی قوی مانند پرمنگنات پتاسیم و دی کرومات پتاسیم استفاده می شود البته از کلر نیز می توان برای تعیین شدت آلودگی فاضلاب استفاده کرد . برای اکسیداسیون فاضلاب های خانگی حدود 2 تا 5 گرم کلر برای هر نفر در طول شبانه روز مصرف میشود . 

هدف از تصفیه فاضللاب : 

1-حذف مواد معلق جامد از فاضلاب 

2-اکسیداسیون مواد آلی موجود در فاضلاب و تبدیل آنها به موادی مانند نیترات ،سولفات ،فسفات و ته نشینی این مواد در مخزن ته نشینی 

3-حدف و جداسازی مواد سمی ،محلول ها و نامحلول ها از فاضلاب 

4-ضد عفونی و گند زدایی فاضلاب برای از بین بردن میکروب ها 

انواع روشهای تصفیه فاضلاب :1- تصفیه فیزیکی فاضلاب  2-تصفیه شیمیایی فاضلاب  3- تصفیه بیولوژیکی فاضلاب 

 تصفیه فیزیکی فاضلاب

جداسازی و حذف مواد جامد بزرگ و شناور مانند کاغذ ،شیشه،بطری،پارچه،برگ درختان،چوب،لوله،پلاستیک و... اولین مرحله در هر سیستم تصفیه فاضلاب است. 

 

مهمترین مراحل و روشهای تصفیه فیزیکی فاضلاب :

 1-آشغالگیر                          

 2- دانه گیری                                                    

 3-ته نشینی مقدماتی

 4- شناور سازی

 آشغالگیر : آشغالگیر معمولا اولین ایستگاه در تصفیه خانه ها هستند و کارایی آشغالگیر ها به فاصله بین میله ها و تسمه ها بستگی دارد به همین علت در انواع : آشغالگیر دهانه درشت ، آشغاگیر دهانه متوسط ، آشغالگیر دهانه ریز ساخته میشود .انواع آشغالگیر ها از نظر کنترل  به دو صورت دستی و مکانیکی ساخته میشوند .

 آشغالگیر دستی (Manual Bar Screen): برای جلوگیری از ورود مواد جامد در تصفیه خانه استفاده میشود . آشعالگیر دستی شامل یک قاب و یک شبکهمیله ای که با زاویه 75 درجه بر روی کانال تصفیهخانه نصب میشود . فاضلاب از شبکه میله ای عبورمیکند و مواد جامد در شبکه میله ای باقی می ماندکه توسط اپراتور به وسیله چنگک جمع آوری و تمیز میشود .

 

 

مزایای آشغالگیر دستی     

      

 1-گرفتن تمام اندازه ای زباله و مواد جامد            

 2-هزینه تعمیر و نگهداری پایین                   

 3-نصب ساده وآشغالگیر

   

آشغالگیر مکانیکی(Mechanical Bar Screen ) :

برای تصفیه خانه های بزرگ آب و یا فاضلاب استفاده میشود که به علت حجم بالای مواد جامد و زباله مورداستفاده قرار میگیرد . آشغال گیر مکانیکی یه صورتدائم و اتوماتیک کار میکند .آشغالگیر های مکانیکی بهصورت عمود نصب و یا دایره ای ساخته میشوند .

 

  

  2- دانه گیری(Grit Chamber)  :

در محفظه دانه گیری ذرات منفرد و غیر آلی حذف میشود .اگر دانه ها از دانه گیرعبور کرده و وارد مخــزن ته نشینی شود در پمپاژ مشکلاتیایجاد می کند در صورت تداوم ورود این مواد به مخزن ته نشینیممکن است باعث تخریب مکانیزم جمع آوریلجن (لجن روب )،پروانه پمپ ها و همچنینلوله های انتفال لجن شود .

 3- ته نشینی مقدماتی فاضلاب  :

موثرترین روش حذف مواد معلق قابل ته نشینی استفادهاز مخزن ته نشینی مقدماتی است . چنانچه مواد معلقجامد وارد سیستم تصفیه ثانوی شود مقدار بیشتری لجنتولید میشود . عبور گیریس از مخازن ته نشینی مقدماتی در عملکرد مخزن هوادهی و صافی چکه ای تداخل کرده و ممکن است کیفیت فاضلاب خروجی را نامناسب کند . مخزن ته نشینی مقدماتی میتواند مستطیلی ، مدور ، و مربع باشد . در نوع مستطیلی فاضلاب از یک طرف مخزن ته نشینی وارد و از طرف دیگر خارج میشود و لجن ته نشین شده توسط لجن روب به ابتدای مخزن انتقال می یابد . در انواع مدور و یا مربعی فاضلاب معمولا در قسمت مرکزی وارد شده و به طرف کناره مخزن حرکت میکند .

 

تصفیه شیمیایی فاضلاب : استفاده از این فرآیند جهت حدف مواد آلی و مواد خارجی نامحلول و  مواد خارجی محلول در فاضلاب که با روش های لجن فعال و بیولوژیکی حذف نمیشود بکار می رود  .

تصفیه بیو لوژیکی  فاضلاب : میکرو ارگانیسم های هوازی و بی هوازی و مواد زاید آلی در طبیعت را تجزیه میکنند . انواع فرآیند های تصفیه بیولوژیکی متداول با الهام از طبیعت انجام میگردد و جهت ایجاد سرعت در تصفیه ، عوامل طبیعی یعنی میکرو ارگانیسم ها تقویت شده و شرایط کاملا مساعدی از نظر رشد و فعالیت موجودات زنده فراهم میشود .

فرآیندهای پرکاربرد در تصفیه فاضلاب:

 1-سیستم لجن فعال متعارف : این روش از قدیم جهت تصفیه بیولوژیکی فاضلابها و پسابهای صنعتی مورد استفاده قرار می گرفت . با توجه به خصوصیات ویژه پسابهای مختلف بعدها در این سیستم ها تغییراتی داده شد . درروش متعارف و روشهای تغییر یافته آن نحوه عمل به این ترتیب است که فاضلاب ورودی به مخزن هوادهی با توده بیولوژیکی (لجن فعال ) برگشتی از حوض ته نشینی نهایی در هم آمیخته و ضمن بهمزدن مایع مخلوط به آن هوا دمیده میشود .سپس مایع مخلوط شده دوباره به مخزن ته نشینی نهایی هدایت میشود و لجن ته نشین شده جهت تنظیم مقدار لجن در مخزن هوادهی به مخزن برگردانده میشود که به این عمل برگشت لجن گفته می شود .

 2-سیستم هوادهی گسترده : این فرآیند شبیه لجن فعال بوده با این تفاوت که زمان توقف آن زیاد است . در این فرایند فاضلاب خام مستقیما به هوادهی وارد می شود و میزان لجن برگشتی زیاد و دفع لجن کم میباشد و زمان توقف هیدرولیکی آن 18 تا 36 ساعت است و مخزن ته نشینی آن تا اندازه ای بزرگ گرفته می شود .

 تجهیزات و دستگاهها در رشتـه تصفیـه فاضلاب  :

 1-طراحی و ساخت دستگاههای آشغالگیر دستی و مکانیکی

2-طراحی و ساخت دستگاه های چربی گیر و دانه گیر دستی و مکانیکی

3-طراحی و ساخت پکیج های تزریق مواد شیمیایی

4- طراحی و ساخت هواده های ثابت و شناور

5- طراحی و ساخت لجن روب های مکانیکی رفت و برگشتی و دوار برای مخازن ته نشینی

6- طراحی و ساخت پمپ های بادی (ایرلیفت پمپ )

8- طراحی و ساخت  DAF و CPI جهت حذف مواد جامد و روغن و چربی ها

9-تهیه و تحویل انواع دوزینگ پمپ های دیافراگمی و پیستونی برای تزریق مواد شیمیایی

10- تهیه و تحویل انواع بلوئر و ساید چنل

11- طراحی و ساخت انواع دریچه دستی و مکانیکی

12- طراحی و ساخت انواع پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی 

13-طراحی و ساخت سپتیک تانک بصورت بتنی با پلی اتیلنی

 

 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :