9 / 10
از 23 کاربر

تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی

تصفیه فاضلاب نساجی و رنگرزی : در کارخانجات نساجی برای تولید منسوجات آب بسیار زیادی مصرف می شود . بنابراین فاضلاب زیادی نیز تولید می کند. فاضلابهای صنایع نساجی دارای رنگ در دامنه های مختلف و با آلودگی های متفاوت هستند . فاضلاب کارخانجات نساجی یکی از آلوده ترین فاضلابها در بین صنایع است یکی از مهمترین آلودگی فاضلابهای نساجی رنگ که تجزیه آن دشوار است . فرآیند رنگرزی یکی از مهمترین قسمت ها در بخش تولید منسوجات است . رنگ ها و مواد شیمیایی که در تولید منسوجات استفاده میشود با فاضلاب مخلوط شده و علاوه بر ظاهر نامطلوب و اثر سمی دارند ، در صورت عدم تصفیه و تخلیه آن به محیط زیست باعث آلودگی خاک ، آبهای سطحی و زیر زمینی می شود بنابراین تصفیه فاضلاب های نساجی برای حفظ اکوسیستم و برگشت وبازیافت آن برای مصارف کشاورزی و یا استفاده مجدد در خطوط تولید یک امر بسیار ضروری و حیاتی است .

 

ویژگی فاضلاب نساجی و رنگرزی  : فاضلاب نساجی بسته به نوع تولید با یکدیگر متفاوت هسنتد ولی معمولا دارای BOD,COD بالا ، دارای رنگهای طبیعی و مصنوعی ، مواد شیمیایی مختلف ، فلزات و سایر آلایند ها هستند .

 

روش ها و فرآیندهای تصفیه فاضلاب نساجی و رنگرزی : معمولا برای تصفیه فاضلابهای نساجی از تصفیه فیزیکی و تنظیم PH ، شناور سازی ، لخته سازی ، و ته نشینی اولیه و ثانویه ، تصفیه بیولوژیکی و تصفیه شیمیایی استفاده میشود .

 

شرکت زرین آب پایه ژرف با رویکرد حرفه ای به روش ها و فرآیند های تصفیه فاضلاب صنایع نساجی تا کنون موفق به طراحی،ساخت، نصب و اجراء تصفیه خانه فاضلاب چندین کارخانه نساجی در کشور شده است .

 

قیمت تصفیه خانه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی  : قیمت تصفیه خانه فاضلاب صنایع نساجی به عوامل مختلفی مانند: مقدار فاضلاب تولیدی در شبانه روز ،شدت آلودگی فاضلاب ، استاندارد خروجی فاضلاب برای تصفیه فاضلاب کارخانه نساجی ( پساب تصفیه شده کارخانه برای مصارف آبیاری استفاده شود و یا اینکه پس از تصفیه جهت استفاده مجدد در خطوط تولید ) و ... بستگی دارد .

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :