9 / 10
از 31 کاربر

تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی

تصفیه فاضلاب نساجی و رنگرزی

در کارخانجات نساجی برای تولید منسوجات آب بسیار زیادی مصرف می شود . بنابراین فاضلاب زیادی نیز تولید می کند. فاضلابهای صنایع نساجی دارای رنگ در دامنه های مختلف و با آلودگی های متفاوت هستند . فاضلاب کارخانجات نساجی یکی از آلوده ترین فاضلابها در بین صنایع است یکی از مهمترین آلودگی فاضلابهای نساجی رنگ که تجزیه آن دشوار است . فرآیند رنگرزی یکی از مهمترین قسمت ها در بخش تولید منسوجات است . رنگ ها و مواد شیمیایی که در تولید منسوجات استفاده میشود با فاضلاب مخلوط شده و علاوه بر ظاهر نامطلوب و اثر سمی دارند ، در صورت عدم تصفیه و تخلیه آن به محیط زیست باعث آلودگی خاک ، آبهای سطحی و زیر زمینی می شود بنابراین  تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی برای حفظ اکوسیستم و برگشت وبازیافت آن برای مصارف کشاورزی و یا استفاده مجدد در خطوط تولید یک امر بسیار ضروری و حیاتی است .

ویژگی  تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی

فاضلاب نساجی بسته به نوع تولید با یکدیگر متفاوت هسنتد ولی معمولا دارای BOD,CODبالا ، دارای رنگهای طبیعی و مصنوعی ، مواد شیمیایی مختلف ، فلزات و سایر آلایند ها هستند .فاضلاب نساجی دارای انواع رنگهای مخلوط شده با آلودگی های مختلف است . در فرآیند رنگرزی و تکمیل رنگ به پارچه و الیاف اضافه می شود ، برای جذب بهتر رنگ از مواد شیمیایی مختلف و نمک استفاده می شود . ترکیب فاضلاب کارخانه نساجی و رتگرزی معمولا با یکدیگر متفاوت است آلودگی فلزی در فاضلاب نساجی و رنگرزی بخاطر استفاده از موادی مانند کربنات سدیم و نمک و سود سوز آور است .

ویژگی فاضلاب کارخانه رنگرزی و چاپ

 تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی کار بسیار تخصصی می باشد. صنعت رنگرزی و چاپ دارای پنج زیر شاخه اصلی است که شامل نساجی ، رنگرزی پارچه و الیاف طبیعی و مصتوعی ، پوشاک و ... است . فاضلاب کارخانه های چاپ و رنگرزی دارای رنگ های مختلف ، مواد معلق جامد ، نمک و ... است . فاضلاب کارخانه های رنگرزی و چاپ یکی از منابع مهم آلوده کننده محیط زیست است . فاضلاب کارخانه های رنگرزی دارای BOD,COD,TSS,TDS بالایی برخوردار هستند .

روش ها و فرآیندهای  تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی

برای تولید یک کیلوگرم مواد نساجی به 200 لیتر آب نیاز است و همچنین برای شست و شوی دستگاه ها و تجهیزات و محصولات نهایی از آب استفاده می شود . معمولا برای تصفیه فاضلابهای نساجی از تصفیه فیزیکی و تنظیم PH ، شناور سازی ، لخته سازی ، و ته نشینی اولیه و ثانویه ، تصفیه بیولوژیکی و تصفیه شیمیایی استفاده میشود .

تصفیه فاضلاب کارخانه رنگرزی و چاپ پارچه

فرآیند رنگرزی در کارخانه های رنگرزی شامل اضافه کردن انواع رنگ به پارچه خام است . مرحله رنگرزی ،  باعث افزایش نمک ، آزاد شدن سولفید ها ، مواد کاتیونی ، کدورت و رنگ و... مشخصات فاضلاب کارخانه رنگرزی شامل فلزات ، رنگ و نمک ، مواد معلق و سایر آلایند ها است . فاضلاب کارخانه های رنگرزی همانطور که گفته شد دارای BOD,COD,TDS,TSS بالایی هستند . عدم تصفیه فاضلاب کارخانه های رنگرزی و تخلیه آن به محیط زیست باعث صدمه زدن به محیط زیست و اکو سیستم می شود . فرآیند  تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی شامل : تصفیه فیزیکی ،تصفیه بیولوژیکی (هوازی و بی هوازی ) ، تصفیه شیمیایی است به طور کلی تصفیه فاضلاب کارخانه های رنگرزی شامل تصفیه اولیه ، تصفیه ثانویه ، تصفیه پیشرفته است . تصفیه اولیه جهت تنظیم PH فاضلاب و متعادل کننده و ته نشینی اولیه و تصفیه شیمیایی است . تصفیه ثانویه شامل تصفیه بیولوژیکی فاضلاب (تصفیه بیولوژیکی بی هوازی و تصفیه بیولوژیکی هوازی ) که با کمک باکتری های هوازی و بی هوازی انجام می شود و تصفیه پیشرفته شامل استفاده از دستگاه ازن و فیلتر های غشایی است .

شرکت زرین آب پایه ژرف با رویکرد حرفه ای به روش ها و فرآیند های  تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی تا کنون موفق به طراحی،ساخت، نصب و اجراء تصفیه خانه فاضلاب چندین کارخانه نساجی در کشور شده است .

قیمت تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی 

قیمت  تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی به عوامل مختلفی مانند: مقدار فاضلاب تولیدی در شبانه روز ،شدت آلودگی فاضلاب ، استاندارد خروجی فاضلاب برای تصفیه فاضلاب کارخانه نساجی ( پساب تصفیه شده کارخانه برای مصارف آبیاری استفاده شود و یا اینکه پس از تصفیه جهت استفاده مجدد در خطوط تولید ) و ... بستگی دارد .

کاربرد تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی

تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی یکی دیگر از محصولات و خدمات مجموعۀ زرین آب ژرفاب به شمار می رود. به دلیل تعدد فعالیت افرادی که در حوزۀ نساجی و رنگرزی فعالیت می کنند، قصد داریم در اینجا به دلایل و اهمیت طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزیبپردازیم. همانطور که می دانید، رنگرزی به فعالیتی اطلاق می شود که مواد رنگ دار را بر روی یک سطح اتکا، تثبیت نگه دارند. با توجه به اینکه در فرآیند رنگرزی از مقدار قابل توجهی مواد آلاینده شیمیایی و آلی استفاده می گردد، آبی که برای این مصارف مورد استفاده قرار گرفته می شود، بدون قطع، آلوده بوده و ورود آن به محیط زیست می تواند عواقب ناخوشایندی به دنبال داشته باشد. در نتیجه راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی یکی از ملزومات در چنین مشاغلی به شمار می رود.

صنعت نساجی و تولید پارچه و رنگرزی متشکل از مراحل مختلفی است و در هر مرحله، مقدار قابل توجهی آلاینده به پساب آن مجموعه افزوده می شود. از جمله مراحلی که در صنعت نساجی می توان مشاهده نمود، عبارتند از :

  • آماده سازی نخ
  • آهار زنی
  • بافندگی
  • آهارگیری
  • پشم شویی
  • سفید کنندگی
  • سوزاندن
  • پاکسازی الیاف
  • رنگرزی
  • چاپ

با این تفاسیر، در برخی از مراحل، مقدار قابل توجهی پساب با مواد شیمیایی و آلی تولید می شود که نیاز به طراحی یک پکیج تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی است.

طراحی پکیج تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی

طراحی سیستم تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی نیاز به یک سری تجهیزات و ابزارآلات مخصوص دارد که مهندسین و متخصصین می توانند با بررسی وضعیت صنعت مورد نظر، اقدام به طراحی چنین پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی گردند. در برخی از مراحل فرآیند نساجی و رنگرزی، مقدار چشمگیری آلودگی و آلاینده های مضر وارد فاضلاب می گردد.

نکتۀ قابل توجه و مهم که در زمینۀ طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی بایستی از سوی متخصصین در نظر گرفته شود، شناسایی نوع آلاینده هایی است که در هر مرحله تولید می شود. در نتیجه بایستی راه حل مناسب نسبت به چگونگی حذف مواد زائد و آلاینده های شیمیایی، از سوی متخصصین إتخاذ گردد.

خرید پکیجتصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی

خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی متناسب با سیستم های مختلف، متفاوت صورت می گیرد. در واقع بایستی پیش از هر اقدامی، میزان حجم تولید، نوع فعالیت، روند کار و نوع مواد شیمیایی و صنعتی که مورد استفاده قرار گرفته می شود، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته شوند. از موارد آلاینده های رایجی که در صنعت نساجی و رنگرزی استفاده می گردد، می توان به آفت کش ها، ترکیبات آلی، حشره کش ها، هیپوکلریت، رزین، نشاسته، انواع اسید، خاکستر سود، روغن، مواد تثبیت کننده، انواع فلزات، سورفکتانت، نمک، مواد کاتیونی و آلی، ذرات جامع معلق در آب، حلال و ... اشاره نمود. قطعاً ورود هر کدام از آنها در فاضلاب، می تواند به سفره های آب زیرزمینی خسارات جبران ناپذیری وارد نماید. در نتیجه اجرای سیستم تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی یک کار ضروری محسوب می گردد.

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی

قیمت سیستم تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی بر مبنای ظرفیت و حجم کار تعیین می گردد. ضمن آنکه به نوع پکیج تصفیه فاضلاب و تجهیزاتی که مورد استفاده قرار گرفته می شوند، نیز وابسته می باشد. در ضمن میزان کیفیت آب از نظر نوع آلاینده ها در طراحی و به کارگیری تجهیزات تأثیرگذار است. بنابراین جهت کسب اطلاعات تخصصی بیشتر و استعلام هزینۀ طراحی و اجرای پکیج تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی می توانید با گروه مهندسی زرین آب ژرفاب تماس حاصل نموده و مشورت نمائید.

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :