10 / 10
از 6 کاربر

تصفیه فاضلاب بی هوازی

تصفیه فاضلاب بی هوازی چیست : تصفیه بی هوازی فاضلاب عبارتست از فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب است که در غیاب اکسیژن صورت میگیرد . باکتریهای که در غیاب اکسیژن محلول زندگی می کنند بی هوازی مطلق نامیده میشوند . یکی از مهمترین مزیت های آن نسبت به تصفیه فاضلاب هوازی نیاز نداشتن به مصرف انرژی است .تصفیه فاضلاب بی هوازی در تصفیه فاضلاب با آلودگی زیاد (COD: 1500 تا COD: 10000 میلیگرم در لیتر و بیشتر ) مورد استفاده قرار می گیرد . تصفیه بی هوازی از سال 1930 جهت هضم بی هوازی لجن بکار می رفته و تا اوایل دهه گذشته تنها در تصفیه بی هوازی صنایع غذایی استفاده می شد ولی از سال 1978 این روش تصفیه بخصوص در مورد تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ سازی و نساجی و رنگ رزی مورد توجه قرار گرفته است و در حال حاضر تعداد زیادی از کارخانه های کاغذ سازی در چند کشور جهان از این روش برای تصفیه فاضلاب خود استفاده می کنند گرچه در بعضی از کشور ها تصفیه فاضلاب انسانی نیز از این روش سود می برند . از سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی برای حذف مواد آلی بوسیله باکتریهای بی هوازی استفاده میشود و مواد آلی تبدیل به بیو گازهایی که دارای متان و دی اکسید کربن هستند تبدیل می شوند . امروزه از فرآیند تصفیه فاضلاب بی هوازی در صنایع غذایی ، صنایع لبنی ،صنایع نساجی ، صنایع کاغذ سازی ، پتروشیمی ، فاضلاب خانگی و فاضلاب شهری و ... استفاده میشود .

شرح فرآیند تصفیه بی هوازی فاضلاب  : در راکتور بی هوازی ، مواد آلی در مراحل گوناگون توسط سه گروه باکتری تجزیه میشود ، در مرحله اول ترکیبات آلی پیچیده ،ترکیبات با وزن مولکولی زیاد ، مواد آلی محلول (کربو هیدراتها ،لیپیدها و پروتئین ها ) و ذراتی آلی هیدرولیز می شوند و مواد آلی ساده تر ( شکل های ساده ، اسید های آمینه ، اسیدهای چرب و ... ) تولید می شوند . در مرحله دوم این ترکیبات ساده آلی توسط باکتریهای تولید کننده اسید به اسیدهای آلی ساده ، عمدتا اسید استیک ، اسید پروپیونیک ، اسید بوتریک تبدیل می شود . این گروه از باکتریها را که باکتریهای اسید ساز می گویند ، شامل باکتریهای اختیاری هوازی بی هوازی و باکتریهای بی هوازی مطلق میباشد . آخرین مرحله تولید متان است ، که توسط سه گروه باکتری به نام باکتریهای متان ساز که به آنها Methane former نیز می گویند انجام میشود . این باکتریهای بی هوازی مطلق می توانند فرمیک اسید ، متانول ، کربن ، منوکسید، استیک اسید و کربن دی اکسید را به متان تبدیل کنند آنها دارای سرعت رشد بسیار پایینی دارند لذا در سیستم های تصفیه بی هوازی سرعت تجزیه مواد آلی را محدود می کنند .

 

مخزن بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب : مخزن بی هوازی برای تصفیه فاضلابهای با BOD بالا که دارای مواد جامد زیاد است استفاده میشوند . بطور کلی مخزن بی هوازی یک مخزن عمیق با لوله کشی ورودی و خروجی مناسب است و برای حفظ انرژی حرارتی و شرایط بی هوازی ، عمق آن حدود 5 متر است مواد معلق موجود در فاضلاب در کف ته نشین می شود ، فاضلاب تقریبا زلال معمولا برای تصفیه بیشتر به سیستم دیگری هدایت می شود .

مزایای تصفیه فاضلاب بی هوازی چیست :

1-تولید لجن کم

2-کاهش BOD ، COD

3-تولید انرژی حاصل از بیوگاز

4-بدون نیاز به مصرف انرژی

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :