10 / 10
از 1 کاربر

ایرلیفت پمپ فاضلاب

ایرلیفت پمپ فاضلاب : 

برای انتقال لجن فعال از مخزن ته نشینی به ابتدای مخزن هوادهی پکیج تصفیه فاضلاب استفاده میشود . ایرلیفت پمپ های فاضلاب در برابر گرفتگی بسیار مقاوم هستند و نیازی به نگهداری و سرویس ندارند برای جابجایی فاضلاب و یا سیال ، هوایی که بوسیله بلوئر تامین میشود بوسیله لوله به انتهای ایرلیفت پمپ وصل میشود و با مخلوط شدن هوا و سیال باعث کاهش چگالی آن گردیده وفاضلاب به راحتی انتقال می گردد . 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :