9 / 10
از 7 کاربر

آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن صنعتی  (Reverse Osmosis) : امروزه به دلیل کمبود منابع آب شیرین در بسیاری از مناطق خشک که منابع آب شیرین مانند رودخانه و دریاچه در جهان نیازمند منابع دیگر آب هستند اما با استخراج و استفاده بیش از حد منابع آب زیر زمینی باعث شور شدن سفره های آب میشود 

علت  شور شدن آب چیست ؟آبی که شور است حاوی مقادیر زیادی  نمک های محلول .اگر غلظت 10000 ppm نمک محلول در آب باشد ، یک درصد از وزن آب از نمکهای محلول تامین می شود.

در اینجا پارامترهای ما برای آب شور آمده است:

1-آب شیرین - کمتر از 1000 ppm

2-آب کمی شور - از 1000 ppm تا 3000 ppm

3-آب شور متوسط ​​- از 3000 ppm تا 10000 ppm

4-آب بسیار شور - از 10000 ppm تا 35000 ppm

سیستم اسمز معکوس RO : در حال حاضر 70 درصد آب شیرین شده در جهان بوسیله دستگاه RO  تولید می شود . نمک زدایی در واقع فرآیند جداسازی و یا کاهش نمک های محلول در آب شور است تا آب قابل استفاده شود . بوسیله دستگاه اسمز معکوس  RO آلودگی ها را از آب از جمله نیترات ، سولفات ، فلوراید ، آرسنیک و موارد دیگر حذف می کند اما مواد معدنی سالم مانند منیزیم ، کلسیم ، پتاسیم و سدیم را نیز حذف می کند.

اسمز چیست : اگر دو ظرف که در یکی آب و در ظرف دیگر آب نمک و آنها را با یک غشای نیمه تراوا جدا کنیم آب به سمت ظرف آب نمک با غلظت بیشتر می رود .

 

اسمز معکوس چیست : برای معکوس کزدن فرآیند اسمز باید انرژی مصرف شود . غشای اسمز معکوس فقط اجازه عبور مولکول های آب را می دهد بنابراین برای غلبه بر فشار اسمزی باید به آب برای عبور از غشای نیمه تراوا فشار بیشتری نسبت به فشار اسمز طبیعی اعمال کنید . برای این منظور از پمپ های فشار قوی استفاده می شود . میزان فشار مورد نیاز بستگی به مقدار نمک محلول دارد .غشای RO فقط اجازه عبور به مولکول های آب را می دهد و اسمز معکوس قادر است تا 99٪+ نمکهای محلول ، مواد آلی ، باکتری ها را از آب حذف کندوآلاینده ها را بر اساس اندازه و بار آنها رد می کند. (به عنوان مثال ، عنصر سدیم تنها یک بار (تک ظرفیتی) دارد و توسط غشای RO و همچنین کلسیم ، که دارای دو بار است ، رد نمی شود.


سیستم آب شیرین کن صنعتی : همچنین این شرکت تجهیزات و دستگاه های پیش تصفیه مانند فیلتر شنی و کربنی و سختی گیر برای عملکرد بهتر و افزایش طول عمر ممبران ها ی RO  را تولید و عرضه می کند .

 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :