تصفیه فاضلاب کشتارگاه:

کشتارگاه ها به دلیل کشتار و شستن لاشه و شست و شوی تجهیزات خود آب زیادی مصرف میکنند .فاضلاب کشتارگاه ها دارای خون ،چربی ، مواد آلی ، مواد جامد معلق و چربی  و... می باشد و علاوه بر این حاوی مقادیر زیادی میکروب و عوامل باکتری زای مختلف و مواد شوینده( برای تمیز کردن محوطه و ... )است .ایجاد یک تصفیه خانه برای کشتارگاه ها ضروری است زیرا در صورت تخلیه فاضلاب به محیط زیست باعث آلودگی وصدمه به محیط زیست میشود .


آنالیزفاضلاب کشتارگاه ها:

فاضلاب کشتارگاه ها حاوی بار بالایی BOD،COD،TDS، کدورت ،کلیفرم و سرشار از مواد مغذی مانند ازت و فسفر هستند .

          پارامتر

             فاضلاب خام

PH

5.6-8.6

BOD( میلی گرم درلیتر )

1500-2500

COD(میلی گرم درلیتر)

2000-5000

 

بخش های تصفیه خانه  فاضلاب کشتارگاه ها  :

برای تصفیه فاضلاب کشتارگاه ها بهتر است در ابتدا از فرآیند تصفیه بی هوازی و سپس از فرآیند تصفیه هوازی استفاده میشود.همچنین برای افزایش راندمان تصفیه خانه بهتر است خون را بدلیل اینکه بار آلی فاضلاب را به  شدت بالا می برد وارد تصفیه خانه نشود .خون دارای COD حدود 40000 میلی گرم در لیتر است و شست و شوی خون کف سالن سبب بالا بردن بارآلی فاضلاب تولیدی میگردد. یکی دیگر از مکان هایی که بار آلودگی فاضلاب کشتارگاه های گاو و گوسفند را بالا میبرد محل تخلیه وشستن امعاء و احشاء داخلی است ،COD تخلیه احشاء داخلی حیوان حدودأ 100000 میلی گرم در لیتر است .

*تصفیه فیزیکی : برای حذف مواد جامد مانند تکه های گوشت ، چربی ،استخوان و ... از آشغالگیر دستی و یا اتوماتیک استفاده میشود و ذرات ریز جامد معلق در واحد های ته نشینی استفاده میشود .

 *چربی گیری :در تصفیه خانه های فاضلاب کشتارگاه ها چربی گیری معمولا به دو صورت انجام میشود : روش اول با استفاده از یک مخزن بافل دار و روش دوم با استفاده از شناور سازی  (DAF)

*متعادل سازی : حجم و آلودگی فاضلاب کشتارگاه ها در ساعت ها و شیفت های کاری یکسان نیست بنابراین نیاز به یک مخزن متعادل سازی است ظرفیت مخزن متعادل ساز معمولا به اندازه ظرفیت حجم فاضلاب تولید شده در طول شبانه روز است .

*تصفیه بیولوژیکی: جهت حذف بار آلی بسیار بالای فاضلاب کشتارگاهی از تصفیه بیولوژیکی که شامل مخازن بی هوازی مانند تصفیه بی هوازی با رشد چسبنده و تصفیه بی هوازی به روش UASBو تصفیه هوازی مانند لجن فعال و یا هوادهی گسترده و ... استفاده میشود .

تصفیه بیو لوژیکی به روش بی هوازی : فرآیند تصفیه بی هوازی جهت بالا بردن راندمان تصفیه خانه و کمک به فرآیند تصفیه هوازی است و باعث کاهش هزینه و مصرف انرژی و بهرهبرداری در تصفیه خانه میشود . باکتری های بی هوازی مواد آلی موجود در فاضلاب را تجزیه و گاز متان و دی اکسید کربن تولید میکنند مخزن تصفیه بی هوازی معمولا 3 الی 5متر ارتفاع دارد و زمان توقف فاضلاب در آن بین 5 الی 15 روز است . از فرآیند تصفیه بی هوازی برای فاضلابهایی با BOD بالا استفاده میشود .

تصفیه بیولوژیکی به روش هوازی : فرآیند تصفیه فاضلاب هوازی دو دسته هستند : 1-توده بیولوژیکی در فاضلاب معلق هستند مانند لجن فعال و هوادهی گسترده و ... 2- توده بیولوژیکی بر روی پکینگ مدیا قرار میگیرد مانند فرآیند MBBRو...

*ضد عفونی فاضلاب با کلر : در اکثر تصفیه خانه های صنعتی و بهداشتی از این فرآیند برای از بین بردن باکتری ها و عوامل بیماری زا و جلبک ها استفاده میشوند . زمان توقف فاضلاب در  مخزن تماس کلر 15-20 دقیقه است .

 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :