تصفیه فاضلاب صنایع نساجی :

با کاهش منابع آبها در اثر خشکسالی ، صنایع نساجی یکی از صنایعی است که برای تولید به حجم زیادی آب نیاز دارد بنابراین فاضلاب زیادی نیز تولید میکنند . کارخانه های نساجی به ایجاد یک تصفیه خانه موثر با رعایت استانداردهای محیط زیست جهت دفع فاضلاب صنعتی نیاز دارند . در صنایع  نساجی از آب برای شست و شو  ، سفید سازی ، رنگرزی و چاپ استفاده می کند که تقریباً به ازای هر کیلوگرم محصول نساجی 100-200 لیتر آب استفاده میشود .

کیفیت فاضلاب نساجی : 

 فاضلاب های صنایع نساجی حاوی رنگ  مواد آلی و شیمیایی ، مواد شوینده ،نمک و PH  متغییر است و بنابراین بیشترین آلودگی را در بین فاضلابهای  صنعتی دارد.نوع و ترکیب فاضلاب های نساجی به نوع پارچه ، فرآیندهای رنگرزی ، مواد شیمیایی که استفاده میکنند بستگی دارد.

 

انواع فاضلاب نساجی و رنگرزی :

فاضلابهای صنایع نساجی بر اساس الودگی به دو نوع تقسیم میشوند : 1-فاضلابهای بسیار آلاینده 2- فاضلابهای کم آلاینده

فاضلابهای بسیار آلاینده دارای رنگ زیاد با حجم کم پساب است (10 درصد از کا فاضلاب تخلیه میشود ) که نیاز به جداسازی و تصفیه جداگانه دارد . فاضلابهای با آلودگی کم و حجم زیاد آب تشکیل شده است (90 درصد از کل فاضلاب تخلیه میشود ).

فرآیند تصفیه فاضلاب نساجی :

فرآیندهای متداول برای تصفیه فاضلاب صنایع نساجی شامل تصفیه بیو لوژیکی ،تصفیه فیزیکو شیمیایی ، اکسیداسون است .تصفیه بیو لوژیکی به دلیل نیاز کم به تزریق مواد شیمیایی مرقون به صرفه است .تصفیه بیولوژیکی باعث کاهش BODوCOD میشود اما بطور کامل باعث حذف رنگ نمیشود .تصفیه فیزیکو شیمیایی : انعقاد ،لخته سازی ،جذب و فیلتراسیون غشایی است .روش اکسیداسیون : ازن سازی ،معرف فنتون ،فوتوکاتالیز،الکترولیز است که معمولا هزینه بالایی دارند .فرآیندهای اکسیداسیون ، ازن سازی یکی از بهترین گزینه ها برای تصفیه فاضلاب حاوی آلاینده های آلی غیر قابل تجزیه و برای دستیابی به استاندارد استفاده مجدد پساب است است. ازن به عنوان نوعی اکسیدان قوی ، مشخصات قابل توجه را از خود نشان می دهدازن علاوه بر رنگ زدایی ، بو زدایی و حذف مواد آلی ، اثر ضدعفونی کننده برجسته ای نیز دارد. ازن لجن تولید نمی کند. و  برای جلوگیری از مشکلات ذخیره سازی و حمل و نقل می توان ازن را در محل تهیه کرد. علاوه بر مصرف اکسیژن شیمیایی (COD ) و از بین بردن تقاضای بیوشیمیایی اکسیژن (BOD 5 ) ، ازن سازی به سطح بالایی از رنگ زدایی دست می یابد که نسبت به روش های معمول مزیت داردپتانسیل ازن سازی باعث می شود تا در سیستم های استفاده مجدد از آب به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد ولی  یکی از معایب آن هزینه های بالای سرمایه گذاری و مصرف انرژی است . مواد معلق ، کلوئید ، رنگ ، کدورت و مواد آلی موجود در آب باید تا حدی از بین بروند تا مصرف ازن کمتر شود.فرآیند سیستم تصفیه اسمز معکوس بهترین و موثرترین فرآیند جهت رنگ زدایی و نمک زدایی و برای  استفاده مجدد در خط تولید با موفقیت به کار گرفته شده است.

 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :